INSCRIETI-VA LA UNUL DIN CURSURILE NOASTRE !

Alegeti unul din cursurile active din agenda crefop

Din activitatea noastra

ANUNŢ SELECŢIE COMUNITĂȚI/ PARTENERI U.A.T. în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (P.O.C.U.) Regiunea Sud-Muntenia

Fundația Centrul de Resurse Pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP anunţă intenția de a selecta maxim 3 (trei) Unități Administrativ Teritoriale care au în componență zone marginalizate, ca parteneri în vederea depunerii unei Cereri de Finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman:

 • Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)
 • Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
 • Obiectivul Specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
 • Apel de Propuneri nr 3: pentru regiunile mai puțin dezvoltate

(more…)

03
Aug
ANUNŢ SELECŢIE COMUNITĂȚI/ PARTENERI U.A.T. în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (P.O.C.U.) Regiunea Nord-Vest

Fundația Centrul de Resurse Pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP anunţă intenția de a selecta maxim 3 (trei) Unități Administrativ Teritoriale care au în componență zone marginalizate, ca parteneri în vederea depunerii unei Cereri de Finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman:

 • Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)
 • Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
 • Obiectivul Specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
 • Apel de Propuneri nr 3: pentru regiunile mai puțin dezvoltate

(more…)

03
Aug
ANUNŢ SELECŢIE COMUNITĂȚI/ PARTENERI U.A.T. în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 (P.O.C.U.) Regiunea Centru

Fundația Centrul de Resurse Pentru Educație și Formare Profesională – CREFOP anunţă intenția de a selecta maxim 3 (trei) Unități Administrativ Teritoriale care au în componență zone marginalizate, ca parteneri în vederea depunerii unei Cereri de Finanţare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman:

 • Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
 • Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a)
 • Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii. (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a)
 • Obiectivul Specific 4.2 Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri integrate.
 • Apel de Propuneri nr 3: pentru regiunile mai puțin dezvoltate

(more…)

03
Aug